Intro..              Išieu Macek do Mauacek    Macek went to Malacky
Draw...                 šošovičku muacic    to thresh the lentil
Poems..               zabudol si cepy doma    he forgot the flails at home
                   musel sa on vrácic    he had to come back


                  Héééj Macejko Macejko
                   zahraj mi na cenko    play me thinly
                   na tú cenkú strunu    on that thin string 
                     ej dzunu dzunu


                  Milá moja Stará moja    My dear Old mine
                    kdes mi dala cepy    where you put my flails
Back...             tam ti visia na hanbálku    :there are hanging on the perch
Along..               ty Starý Somár slepý    you blind old donkey:
More...                    Hééééj....